SEKSYEN KESIHATAN

  • Pemantauan kemudahan perkhidmatan kesihatan di klinik-klinik kesihatan dan hospital di seluruh negeri Sabah.

  • Memastikan peralatan-peralatan terkini disediakan dihospital dan klinik kesihatan supaya dapat memberikan rawatan berkesan kepada rakyat.

  • Memberi input dalam penyediaan permohonan Pegawai-Pegawai Perubatan yang kompeten, dinamik, sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat dalam apa juga keadaan dan Pegawai Perubatan yang berdedikasi, komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, mudah capai, saksama dan bertaraf dunia.

  • Bekerjasama dengan Bahagian Penyelidikan dan pemantauan projek dalam memastikan penyediaan rumah-rumah penginapan dan asrama kepada keluarga pesakit, pembinaan hospital dan klinik kesihatan.
  • Bekerjasasama dengan Seksyen Pelaksanaan Program Kesejahteraan dan Seksyen Korporat & Kualiti dalam menganjurkan program pendidikan kesihatan kepada rakyat.

  • Penyediaan dokumentasi / laporan berkaitan perkhidmatan serta kemudahan kesihatan.
Image
Hakcipta Terpelihara © 2018 Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Designed by Pusat ICT Sabah