SEKSYEN KEWANGAN DAN BELANJAWAN

 • Penyediaan anggaran belanjawan mengurus/perbekalan S40
 • Pemantuan prestasi perbelanjaan Mengurus/Perbekalan dan Pembangunan
 • Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
 • Penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan kewangan
 • Pertanyaan Audit
 • Permohonan ASP dan Virement
 • Pengurusan pembayaran gaji dan elaun dalam perkhidmatan awam
 • Pengurusan pembayaran gaji dan elaun anggota pentadbiran negeri
 • Pembayaran tuntutan pembekal dan penyedia perkhidmatan
 • Penyaluran peruntukan
 • Pengurusan pembayaran Gantian Cuti Rehat (GCR)
 • Penyediaan penyesuaian akaun
Hakcipta Terpelihara © 2018 Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Designed by Pusat ICT Sabah