SEKSYEN PENTADBIRAN DAN PERSONEL

UNIT PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

 • Tempahan makanan/minuman
 • Waran Penerbangan
 • Pengurusan Bil-Bil Pembayaran
 • Perkhidmatan Pemandu/Pengangkutan
 • Tempahan Bilik Mesyuarat
 • Penghantaran Surat/Dokumen
 • Pemantauan rekod kehadiran staff
 • Keselamatan Perlindungan : Fizikal, kakitangan dan dokumen
 • Penyediaan anggaran tahunan BPPK
 • Penyelarasan Latihan Praktikal/SSL

UNIT PENGURUSAN PERSONEL DAN LATIHAN

 • Perjawatan dan Persaraan
 • Latihan dan Kemajuan Kerjaya
 • Gaji
 • Buku Perkhidmatan dan SM2
 • Cuti
 • Elaun dan Kemudahan
 • Penilaian Prestasi
 • Integriti dan Tatatertib
 • Urusetia Mesyuarat Pegawai & Kakitangan KPM&HEP
 • Urusetia Majlis Bersama Jabatan Pengurusan KPM&HEP

UNIT PENGURUSAN ASET DAN STOR

 • Perolehan Aset dan Inventori
 • Pelupusan Aset
 • Tempahan Kenderaan
 • Aduan kerosakan
 • Laporan Kehilangan
 • Pengemaskinian dan penyediaan senarai Inventori
 • Penyediaan laporan Aset dan Stok
 • Penyelenggaraan Aset dan Kenderaan
 • Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Aset & Stor

UNIT PENGURUSAN FAIL DAN REKOD

 • Registri surat-surat masuk
 • Pengurusan Fail-Fail Biasa dan Terhad : Pembukaan, pendaftaran,penutupan, pergerakan, penilaian, pengasingan dan pelupusan
Hakcipta Terpelihara © 2018 Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Designed by Pusat ICT Sabah