SEKSYEN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

 • Mengkaji dan mengesyorkan pindaan dasar, akta dan perundangan serta aspek-aspek berkaitan dengan
 • Kumpulan sasar seperti OKU, Kanak-kanak, warga tua, wanita
 • Kesihatan
 • Hal Ehwal Pengguna
 • Menyediakan rang undang-undang yang berkaitan
 • Memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan perkara yang dirujuk.
 • Pengumpulan Data dan penyediaan laporan serta statistik.
 • Pemantauan Projek
 • Urus Setia Jawatankuasa Pemandu Projek Pembangunan
 • Menyelaras penyediaan Kertas Kerja Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negeri (JPPN)
 • Menyelaras Penyediaan cadangan Projek Pembangunan Jabatan di bawah Kementerian
 • Memantau penyediaan dan pengemaskinian progres Fizikal dan Kewangan projek di dalam SPINS
 • Menilai permohonan penyaluran peruntukan projek oleh JKR (Agensi pelaksana projek) dan membuat perakuan kepada Setiausaha Tetap)
 • Menyediakan permohonan ASP bagi peruntukan projek pembangunan
 • Menyelaras lawatan turun padang Menteri, Pembantu Menteri dan Setiausaha tetap ke tapak projek
 • Penyediaan maklumat projek mengikut keperluan.
 • Menyelaras penyediaan anggaran pembangunan tahunan.
Image
Hakcipta Terpelihara © 2018 Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Designed by Pusat ICT Sabah